Yazılımcının Bahşişi

Garsona, kuryeye bahşiş var da yazılımcıya bahşiş yok mu? Var efendim, hem de en güzelinden!

 

Photo by Sam Dan Truong on Unsplash

Yazılım ekibimdeki bir kişinin motivasyonu bir türlü artıramayınca acaba nerede yanlış yaptım diye düşünürken aklıma gelenleri kaleme almak istedim. Yazılım ekibinin motivasyonunu sağlamak, işini iyi yapan yazılımcıya hakkını verebilmek, şirket kültürünü dinamik hale getirebilmek için yazılımcının bahşişini ihmal etmeyin! 

Yazılımcıya yeni teknolojileri deneyebilmesi için zaman ve imkân verilmesi en güzel bahşiştir. Gerek şirket içi yazılım ve araçlarda gerekse canlı ürünlerde yeni teknolojilerin denenmesi, yeni teknolojilerle ilgili sunumlar yapılması yazılımcıları canlı tutacaktır. Yeni şeyler denenirken hatalar yapılmasına izin verilmelidir. Yapılan hatalar nedeniyle yazılımcılar suçlanmamalı tam tersine hatalardan eğitici sunumlar yapılarak teknik ekip eğitilmelidir.  

Yazılımcılara ara sıra zorlayıcı görevler verilmelidir. Sürekli veri tabanı işlemleri (CRUD) yapan yazılımcının motivasyonu düşecektir. Yazılımcılara performansı artıracak ya da bakımı kolaylaştıracak refactoring işleri, elle yapılan işlemleri otomatik hale getirecek araçları geliştirme görevleri, sunucuda çalışan bazı yazılım parçalarının bulut teknolojileriyle çalışabilir hale getirilmesi gibi görevler verilebilir. Kaşınan yazılımcıları bir haftalığına teknik (müşteri) destek ekibine yerleştirebilirsiniz. 

Eğitim için kitap ve kurs imkânı küçük bir olanak gibi görünse de yazılım ekibini dinamik tutmanın en ekonomik yoludur. Birçok şirket böyle bir olanak sağlamıyor. Kitap ve kurs imkanı sağlayarak şirketin personeline önem verdiğini gösterebilirsiniz. 

Teknoloji konferansları ve etkinliklerine personel göndermek şirketin iş ilanlarına başvuru sayısını ve kalitesini artıracaktır. Böyle ucuz bir reklam hiçbir yerde yok! 

Yazılımcıların kullandığı donanımların (dizüstü bilgisayar, IoT cihazlar, mobil uygulama için akıllı telefonlar) güncel olması verimliliği artırıp motivasyonu yükseltecektir. Yazılımcılar için test amaçlı fiziksel ya da sanal sunucuların olması sunucular üzerinde denenebilecek docker, kubernetes gibi teknolojilerin öğrenilmesinde kolaylıklar sağlar. 

Masa ve koltuğun ergonomik olması, uzaktan çalışan personele masa ve koltuk için maddi destek verilmesi özellikle orta yaş ve üstü yazılımcılardan hayır duası almanıza sebep olur.

İhtiyaç duyulan yazılımsal araçların satın alınması, loglama gibi alanlarda hazır çözümlerin kullanılması ürünlerinde katma değer sağlayan kısımlara daha fazla odaklanmanızı sağlayıp yazılımcıların oflayıp puflamasını azaltacaktır. 

Yazılımcıları gereksiz toplantıların ve e-postaların dışında tutmak, onların akıl sağlığını koruduğu gibi sizin de bir doktora görünmenizde fayda olacaktır. Toplantılara hayır!

 Evden çalışma imkânı sadece salgın hastalık koşullarında değil mümkün olan tüm koşullarda verilmelidir. Şirket kültürünü ofis dışında canlı tutabilmek adına geliştirmeler yapılmalı, yazılım projelerinin asenkron iletişim araçları ile yürütülebilmesi için şirket dinamikleri gözden geçirilmeli, bilginin ekip içerisinde akışı bir prensibe bağlanmalıdır. 

Korku ve hiyerarşi yerine insan odaklı bir yönetim yapısı oluşturulmalı, yazılımcılar karar mekanizmasının parçası olmalı ve inisiyatif alma yetkisi verilmeli, adaletli performans değerlendirmesi için şeffaf bir şirket kültürü oluşturulmalı ve yazılımcılara kariyerlerinde ilerleme imkânı sağlanmalıdır. 

Sektör ortalamasında veya daha yüksek maaş hiç de kötü olmaz. İnanın personel değişimi için harcanan emek, zaman ve para kaybı daha büyük bir kayba neden olmakta.

Şirkette fazla mesainin istisna olması, yazılımcıların mesai saatleri dışında rahatsız edilmemesi, yazılımcılara izinlerinin eksiksiz ve mümkünse istediği tarih aralıklarında verilmesi sağlanmalıdır. 

Yazılımcılara açık ve net görevler verilmelidir. Yazılımcılar yazılım ürünündeki eksiklikler, konuşulmayan konular ve tutturulamayan tutturulamaz hedefler için suçlanmamalılar. Bir yerde bir yanlışlık varsa bu sistemsel olarak ele alınıp sorun beraber çözülmelidir.

Şirkette işe yeni başlayan yazılımcılara gerekli oryantasyon eğitimi verilmeli, şirket içi takım değişimi için süreçler belirlenmeli, şirketten ayrılmak isteyenler için ayrılış süreçleri belirli olmalı ve hoş anılarla hatırlanacak biçimde ayrılış yaşanmalıdır. Yazılım dünyası küçük!

Yöneticinin ana görevi kendisini gereksiz kılmaktır.

 

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

On-Prem Çilesi

Yaşlanan Kod

KPSS Çalışan Yazılımcı